KERSTPAKKETTENACTIE 2017

 Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organiseert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie.

Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen die in armoede of onder het sociale minimum leven een steuntje in de rug geven met een kerstpakket.Daarom vragen wij u om het volgende:
Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons.
Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren.
Veel gezinnen uit onze voormalige gemeente Skarsterlân kunnen we daarmee een klein lichtpuntje bezorgen.Op zaterdagmorgen 16 december kunt u bij één van onderstaande kerken uw kerstpakket inleveren:

    • De Oerdracht Joure
    • Parochiecentrum Joure en St. Nicolaasga
    • Doopsgezinde kerk Joure
    • Protestantse kerk Idskenhuizen tussen 10.00 – 10.15 uur

Langweer
Oudehaske
Ouwsterhaule
Scharsterbrug
Sintjohannesga
St. Nicolaasga tussen 10.30 – 10.45
Terkaple
Tjerkgaast tussen 10.00 – 10.15 uur 

Als u na 16 december een kerstpakket krijgt en deze beschikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met Gerben van Houten,  secretaris solidair (06-42391992). Wij zien u graag en hopen op uw steun.

Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

Wilt u het werk van de Stichting financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL81 RABO 0326 1495 54 t.n.v. Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.