Alle liturgische bloemstukken vanaf de eeuwigheidszondag tot aan de kerst.

Eeuwigheidszondag – 1 Samuël 2

1e advent – Openbaring 8

De schriftlezing is uit Openbaringen. In hoofdstuk 8 lezen we dat de engelen op een bazuin blazen: allerlei rampen treffen de aarde en haar bewoners. Dit hebben we  geprobeerd uit te beelden. Maar er ook toekomst / licht. Dit is uitgebeeld d.m.v. een bloembol / lichtje.

2e advent – Lucas 3: 1-6

In de schriftlezingen gaat het over het banen van een weg. Kromme wegen worden recht: kronkeltakken gaan over in “een rechte weg “. De eenvoudige schikking met bloemen kondigt een ommekeer aan.

3e adventszondag – Lucas 3: 7-18

Het goede nieuws : er is een nieuw begin mogelijk, bekering. De profeten roepen op : keer je af van oneerlijkheid, onzuiverheid en gemakzucht. Bij de schikking is kleding  en geld neergelegd als symbool van eerlijk delen. In de bloemschikking is roze verwerkt : het licht van kerst komt dichterbij, begint al wat door te breken.

4e adventszondag: Lucas 1: 39-45

In de schikking wordt de ontmoeting van Maria en Elisabeth uitgebeeld. Witte bloemen : Gods woord zal in vervulling gaan. Het licht komt.

Kerstnacht.

In het donker van de nacht is er licht. Zij  die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.

1e Kerstdag

Witte bloemen en kaarsen staan als symbool voor het Licht. De geopende Bijbel als symbool voor het Woord. “In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen”.