In onze gemeente zijn een aantal dames die zich bezighouden met bloemschikken. In onze gemeente maken ze liturgische bloemschikken. Dit betekend dat de bloemen, en andere elementen uit de schikking, een betekenis hebben.

Hieronder een overzicht van de liturgische schikkingen in de veertigdagentijd van 2019:

1e zondag  veertigdagentijd
Lezing Lucas 4: 1 – 13       De verzoeking in de woestijn.

Jezus wordt solidair, verbonden met de mensen. Ook Hij wordt aangevochten.
Verbondenheid: de 8 flessen staan in een kring, onderling verbonden door klimopranken.
Jezus houdt stand in de aanvechtingen : bloemen staan voor overwinning.

13 maartBiddag
Lezing Lucas 11: 1 – 13              Het gebed

De schikking is in een kring opgesteld.
Tulpen zijn een symbool voor gebed.
Samen bidden we voor onszelf en de mensen dichtbij en ver weg.
Dat er “brood“ mag zijn voor iedereen.

2e zondag veertigdagentijd
Lezing Lucas 9: 28 – 36           De verheerlijking op de berg.

Voordat de lijdensweg begint zien we Jezus in heerlijkheid. Hij is de Christus, de gezalfde. In het Grieks heeft de eerste letter van het woord Christus (Χριστός) de vorm van een kruis met 4 gelijke armen: het Griekse Kruis. Vandaar de opstelling van de flessen in deze vorm.
Bloemen van de Helleborus staan voor hoopvolle bloei in een koude periode.
Een uitbottende lentetak in het midden, een visioen op een nieuw begin.

3e zondag  veertigdagentijd
Lezing Marcus 4: 35-41.             De storm op het meer; geloof en ongeloof.

De flessen zijn in een ovaal geplaatst: de boot.
De kronkeltak verbeeldt de woeste golven.
De primela’s staan symbool voor ogen. Houd de ogen gericht op Jezus.
Een bloeiende wilg: geloof en toekomst.

4e zondag 40 dagentijd
Lezing Lucas 15: 11 – 32           De gelijkenis van de verloren zoon.

De 8 flessen zijn in een 8-hoek geplaatst – een nieuw begin.
In de flessen bloeiende bloesemtakken – vreugde.
“Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon
en samen zoeken naar een nieuw begin”.

5e zondag 40 dagentijd
Lezing Lucas 20: 9 – 19          De gelijkenis van de wijngaard en de pachters.

De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant – de pachters verschansen zich.
In de flessen bladeren van de Sansevieria – als symbool voor zwaarden.
Potjes met blauwe druifjes verwijzen naar de wijngaard.

6e zondag 40 dagentijd
Lezing Lucas 19: 29 – 40                 De intocht in Jeruzalem.

4 flessen aan de ene kant van de “weg” en 4 flessen aan de andere kant.
In de flessen gebogen takken en palmblad als ware het een poort.
Daartussen van natuurlijk materiaal een “weg”.

Witte Donderdag
Lezing Johannes 13: 1 – 15                     Viering van het Heilig Avondmaal.

In de schikking druiven en brood als teken van brood en wijn.
Verder een kruik en doek, de voetwassing.
De kleur is wit.

Stille Zaterdag

Een eenvoudige schikking.
Langs de stam klimop als teken van het doorgaande leven, onsterfelijkheid, daarbij een witte roos.
Een engel houdt de wacht bij het graf.
Een paars met wit kleed en stenen liggen onderaan de stam.

Paasmorgen
Een kruis met bloemen.
De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja !

Doop
Hedera en ander groen dat naar beneden hangt, dit geeft a.h.w. stromend water aan.
Kleine bloemen passen bij het jonge leven.
Door het water, vroeg of later kom je dicht bij het  geheim.
In Gods hoge hemel staat er, dat je kind van het Licht mag zijn!

Belijdenis
In de schikking 2 takken die met elkaar vergroeid zijn. Dit geeft de verbondenheid met God en met elkaar weer.
Rode rozen staan voor Gods liefde en trouw.
Rood is de kleur van de Heilige Geest.
Kleine bloemen daartussen zijn de mensen die om haar heen staan.
Groen staat voor hoop en toekomst.

Ik ben die Ik ben is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is “Ik ben en “Ik zal er zijn”.