In de Veertigdagentijd volgen we Jezus op Zijn weg naar het kruis. Het is een tijd van inkeer en bezinning. Daarom is de liturgische kleur paars. De lezingen zijn uit het evangelie van Johannes. De basisschikking bestaat uit een kom, die staat voor ontvangen. Daarnaast een omhoog reikende schikking van grassen, korenaren en takjes. Dit symboliseert de verbinding met de hemel, met God.

Uitleg liturgische schikking 1e  zondag veertigdagentijd – Johannes 11: 55 -12: 11
In de kom een flesje met olie, daarnaast grassen, die omhoog wijzen.
Om de zalving van een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.
Uitleg liturgische schikking Biddag voor gewas en arbeid – Lucas 11: 1 – 13
De tulpen staan symbool voor gebed. De duif is het symbool van de Heilige Geest. 
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en u zal worden open gedaan.
Hallelu, halleluja.
 
Uitleg liturgische schikking 2e zondag veertigdagentijd 2022 – Johannes 12: 20 – 36
Jezus spreekt over zijn dood: “De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven”. Dit wordt weergegeven door een wolk van gipskruid. “Als de graankorrel in de aarde valt en sterft, dan kan hij vrucht dragen”. Graankorrels voor de kom, aren in de schikking.
Want de aarde vraagt ons
om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons
op de adem Gods.
Kyrie eleison.
Uitleg liturgische schikking 3e zondag veertigdagentijd – Lucas 13: 1-9
De schikking is gebaseerd op de lezingen van deze zondag: “Aan de vruchten kent men de boom” .
Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen evenals een slechte boom geen goede vruchten.
In de schikking een tak van de vijgenboom met wintervruchten.
 
Uitleg liturgische schikking 4e zondag veertigdagentijd 
De kom staat voor ontvangen. De rechtopstaande schikking is de verbinding met de hemel, met God. In de kom plaatsen we blauwe druifjes. Deze staan voor het jonge leven (doop). Ook kunnen we hiermee verbinding leggen met David, hij vertegenwoordigt het kleine, zwakkere.
Voor de kom en de schikking een tak/ stronk, verwijst naar Goliath. Hij lijkt sterk, maar ligt op de grond, is gevallen.
In de schikking, die omhoog wijst, takjes met uitbottend groen: nieuw leven.
Uitleg liturgische schikking 5e zondag veertigdagentijd
De schikking is gebaseerd op de lezingen van deze zondag:  Jesaja 58: 7 – 10 en Johannes 15: 18 – 27 “Bemoediging voor het leven in de wereld”. Door verbonden te blijven met Christus kunnen we vrucht dragen door de kracht van de Heilige Geest. Als volgelingen van Jezus kunnen we zo leven in een soms vijandige wereld!
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt.
Lied 538: 4a
 
Uitleg liturgische schikking 10 april: Palmzondag
De schikking is gebaseerd op de lezing van deze zondag: de intocht in Jeruzalem (Joh. 12 : 12 -19).
Tussen de halmen takjes met groen.
In de kom buxustakken.
Uitleg Liturgische schikking Witte Donderdag 14 april 2022
De lezing is uit Joh. 13 : 1-15 “Jezus wast de voeten van Zijn leerlingen. “
 
Weer de schikking met de kom en omhooggaande stengels van riet en takjes.
Bij de schikking een schaal en een doek (voetwassing).
Brood en wijn bij de viering van het Heilig Avondmaal worden verbeeld door korenaren, brood en druiven.
 
Goede Vrijdag  15 april  2022
 
Een kruis met spijkers en bloemen.
Stille Zaterdag / Paasnacht 16 april 2022
In de kom stenen en witte bloemen als symbool voor het graf.
Ook in de omhooggaande schikking witte bloemen. zij staan symbool voor de verbinding met de hemel, met God.
Als de brandende Paaskaars is binnen gebracht, wordt ook de kaars in de schikking aangestoken.
 
Pasen 17 april 2022
 Nieuw Leven!
Bloeiende takken, voorjaarsbloemen: de schikking bloeit.
De kaars bij de schikking brand.
We vieren het Paasfeest: de Heer is waarlijk opgestaan!
Het bloemenkruis