Op zondag 11 november was er een Maeykehiemdienst in de kerk van Sint Nicolaasga. Een dienst over Sint Martinus werd nog duidelijker door een toneelstukje over de barmhartige Samaritaan.

Hieronder een aantal foto’s van de dienst: