Door de kerkenraad is een nieuwe bestuurlijke werkwijze vastgesteld. Dit laat zich het beste uitleggen in het onderstaande organigram:

nieuwe bestuurlijke werkwijze

(Klik op te tekst voor een uitvergroting)