Zondag 20 september vieren we onze Openlucht-startzondag, op het veld van VVI in Idskenhuizen. Thema: “Opnieuw beginnen”. Aanvang 09.30 uur. U en jij bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Voor kinderen en jongeren is er een apart programma. Zij gaan aan het begin van de dienst naar hun eigen veld en komen vlak voor het eind van de dienst weer bij ons terug.

We zijn ontzettend blij dat we dit kunnen organiseren en dat we jullie daar mogen ontvangen.

Het spreekt vanzelf dat we de RIVM-regels in acht nemen. Dat betekent in de eerste plaats dat we anderhalve meter afstand van elkaar houden. Bij de ingang kunt u uw handen ontsmetten en wachten tot de kosters u aanwijzingen geven waar u kunt gaan zitten, of u naar uw plek op het veld zullen brengen.

We beseffen heel goed dat de regels ons beperken in de omgang met elkaar. Maar we willen het positief bekijken: we zien elkaar weer en daar zijn we heel dankbaar voor! Omdat we elkaar in de openlucht ontmoeten, mogen we wel zingen. Crescendo zal ons begeleiden.

Wilt u een eigen stoel meenemen? Voor degenen die geen eigen stoel kunnen meenemen, zijn stoelen aanwezig.

Na de dienst is er koffie op het veld. Ook dan geldt dat we afstand moeten houden.

Graag tot ziens op de 20e september!

Bij slecht weer, vooral regen gaat de dienst niet door in de open lucht. De dienst wordt dan in een kleine kring in de kerk van Idskenhuizen gehouden.

Zowel de dienst in de open lucht als de dienst bij slecht weer in de kerk wordt opgenomen en kunt u later zien via de website van PKN Op ‘e Noed.