IMG_1763 IMG_1758 IMG_1757

K.S.G. dienst, zondag 8 maart 2015        

Zondag 8 maart j.l.verleende de Paedwizer haar jaarlijkse medewerking aan een dienst in onze PKN kerk in Idskenhuizen. Hetis traditie dat de school,wisselend onderbouw/bovenbouw, haar medewerking geeft aan de dienst. Dit jaar was de onderbouw( groep 1 t/m 4) aan de beurt. Het thema was: “We horen bij elkaar.” Foar de Wyn verzorgde de dienst met ondersteuning van haar muziek en zang.Verrassend was het meedoen van oud-leerlinge Rieneke van der Wal die haar oom Alex verving…ze paste prima tussen de andere leden! Wat werden er veel bekende liederen voor de kinderen gezongen.We denken aan “Is je deur nog op slot..”, “Lees je bijbel bid elke dag”, etc. Vooral bij het laatst genoemde lied werden veel bewegingen uitgevoerd, ze gingen zelfs spontaan op de banken staan. En dan de liederen waarbij we klapten, stampten, ons omdraaiden en met onze vingers knipten, wat een vrolijk gebeuren! Ook hebben we prachtige kindertekeningen gezien op de beamer, ondersteund met uitgesproken tekst van kinderen. En niet te vergeten het prachtige toneelstukje, dat al lopend door de kerk werd gespeeld. De duidelijke preek van onze pastor met haar aansluitende tekst van de twaalfjarige Jezus in de tempel: “Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? “ Zo hoort Jezus bij de Vader.Zo horen wij bij elkaar….arm en rijk, jong en oud, ouders en kinderen.Er werd ook nog door de kinderen met hulp van de diakenen gecollecteerd en een jongen sprak samen met onze pastor een gebed uit.We kunnen terugzien op een blije, feestelijke dienst waarin het thema duidelijk naar voren werd gebracht. Bij de uitgang kregen we een  prachtige onderzetter met daarop twee puzzelstukjes die bij elkaar horen……Dank leerkrachten, kinderen en pastor voor de zeer geslaagde dienst van 8 maart 2015!!                      Trijn v.d.Heide