De diaconie heeft in 2018 een actie gehouden waarbij de actiepunten van Douwe Egberts ingeleverd konden worden. De inlevering van de punten zorgde ervoor dat de voedselbanken in Nederland gratis pakken koffie kregen.

De DE-actie 2018 heeft ruim 63 miljoen waardepunten opgeleverd.  Douwe Egberts heeft daar een bonus aan toegevoegd van 20% en dat heeft  130.000 pakken koffie opgeleverd.

Alle voedselbanken krijgen voor 487 punten 1 pak koffie.

In Skasterlân zijn er 960.000 punten verzameld. Dit betekent dat de voedselbank de Utjouwer van Soldidair Skasterlân 1970 pakken koffie krijgt.

Douwe Egberts heeft aangegeven om graag door te willen gaan met deze actie. Blijft u ook meesparen?

Bent u nieuwsgierig naar de verdeling van de pakken koffie over heel Nederland?Klik dan hier.