Beste gemeenteleden van Op ‘e Noed,

Morgen zouden we onze startdienst hebben op het veld van VVI. Maar in verband met twee coronabesmettingen op de bassischool in St. Nicolaasga en de toenemende besmettingen in het land hebben we jammer genoeg moeten besluiten de dienst te houden zonder gemeenteleden. Het spijt ons zeer, want we verheugden ons erop u allemaal weer te zien. Toch hebben gemeend om dit besluit te moeten nemen.

De dienst wordt opgenomen en is vanaf ongeveer 15.00 uur te zien op de website van onze kerk.

Met een hartelijke groet,

Het moderamen Prot. Gem. Op ‘e Noed