Het laatste Bijbelboek werd ca. tweeduizend jaar geleden geschreven na de Joodse Opstand in het jaar 66, toen militante joden in Jeruzalem ten strijde trokken tegen de Romeinse bezetters van Judea. Deze opstand werd wreed neergeslagen en eindigde in de verwoesting van de tempel.

Dromen, visioenen, draken, kosmische oorlogen en goddelijke overwinningen maken het tot een controversieel en raadselachtig geschrift. Wanneer het machtige Romeinse Rijk valt, breekt een volkomen nieuwe tijd aan.

Waarom een theaterconcert over de Openbaring (van Jezus Christus aan Johannes)?

In ieder geval niet omdat het voorspellingen zou bevatten ‘voor deze tijd’ of voor de toekomst. Misschien omdat het wel het ‘vreemdste Bijbelboek’ wordt genoemd, of omdat er weinig over wordt gepreekt.

Misschien omdat er – op één uitzondering na – nog geen enkel ander muziek- of theaterstuk dan wel een musical over is geschreven. Of misschien omdat het op velen een blijvende aantrekkingskracht uitoefent en tot de verbeelding spreekt…

Het was mee daarom dat het Christelijk Regionaal Mannenkoor Cantate Cum Gaudio het initiatief heeft genomen tot het Theaterconcert Jochanan van Patmos.

Het laatste Bijbelboek refereert namelijk niet alleen aan onze angst, maar ook aan ons gevoel van hoop. Want Openbaring vertelt hoe de chaotische gebeurtenissen van de wereld uiteindelijk door het goddelijke oordeel zullen worden rechtgezet.

‘Johannes’ nachtmerrie eindigt niet met terreur, maar met een glorieuze nieuwe wereld, die schittert van het licht van Gods aanwezigheid waaruit rivieren van leven vloeien – een wereld vol vreugde!’ (Elaine Pagels)

Trailer

Toelichting:

Visioenen, draken, rampen en oorlogen, ‘De man van Patmos’ ziet het allemaal gebeuren. Een acteur vertelt, een koor zingt, trompetten klinken en een toneelgroep laat ons in de spiegel kijken. Wanneer het machtige Romeinse Rijk valt, breekt een volkomen nieuwe tijd aan.

Gaandeweg wordt het duidelijk: het kwaad gaat het niet winnen. Er is hoop op betere tijden!

Het meest vreemde Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, waarin dit allemaal staat beschreven, wordt op een boeiende en eigentijdse wijze aan de orde gesteld door voordracht, zang en toneel.

Medewerkenden:

Het Chr. regionaal mannenkoor Cantate Cum Gaudio

o.l.v. Marco Rypma

Acteur Kees Posthumus

Toneelgroep Tsjoch o.l.v. Rients Feenstra

Organist/pianist Anne Kroeze en Fedde Tuinstra

Trompettisten Jan Huitema, Eddy Huizinga,

Marchin Rachula en Wieger Romkes

Regie: Sybren Sigtema

Script: Ben Hogeterp

Licht en geluid: Oscom Joure

 

Voorverkoop kaarten a € 12,-

Verkoopadressen:

Tjerkgaast: T. Hogeterp, Gaastdyk 20, tel. nr. 06 27 05 71 53

Idskenhuizen: fam. Sijbesma, It Boerein 8, tel. nr. 0513 431 310

St. Nicolaasga: fam. Kuijper, Kempenaerlaan 18, tel. nr. 0513 431 451

Langweer: Fam. Minnee, Lyts Dykje 14, tel. 0513 499 248

Telefonisch bestellen is mogelijk.

Het liefst per bank betalen op rek. nr. IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Prot. Gem. Op ‘e Noed onder vermelding van Jochanan

Kaarten afhalen tussen 19.00 en 20.00 uur bij de verkoopadressen.