Thema: Het Koninkrijk komt!

Medewerking zanggroep; Foar de Wyn uit Sint Nicolaasga

Plaats: Zorgboerderij Boerewille, Noed 13 A, 8521NR Sint Nicolaasga

In deze dienst gaan onze pastores Geertje van der Meer en Gerda Keijzer voor en Rinke, zoontje van Ylona Veenje en Siebren Reijenga, wordt gedoopt. Het belooft een feestelijke dienst te worden in een grote tent. Er is dus geen beperking voor het aantal aanwezigen! Er is deze zondag ook kindernevendienst. 

Het ontvangen van de doop, het starten van een nieuw seizoen, uitleg van het jaarthema en de zang en muziek van Foar de Wyn op deze plek voor iedereen, daar wil je bij zijn.

Van harte uitgenodigd. Na de dienst is er koffie, thee, limonade en wat lekkers.

Voor deelname aan deze dienst kunt u zich aanmelden van woensdag 8 sept. t/m donderdagavond 9 sept. voor 20.00 uur bij: Anneke Koelewijn, Dwarsryd 7, tel. 0513-434447, email: joh.peursem@gmail.com met vermelding van uw naam, tel.nr. en het aantal personen waarmee u naar de dienst komt (volwassenen en kinderen).

Er is voldoende parkeerruimte, ook bij minder goed weer.