Kerkelijk werker (ouderenpastoraat) m/v (8 uur)

Wie zijn wij
De Protestantse Gemeente Op ‘e Noed omvat de dorpen St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Tjerkgaast. In St. Nicolaasga staat het verzorgingshuis Doniahiem en de appartementencomplexen voor senioren De Scharlijen en De Iendracht. Kernwoorden voor onze gemeente zijn: openheid, collegiale werksfeer, gemoedelijk, altijd op zoek naar nieuwe initiatieven. Onze gemeente heeft een predikant voor 75% van de werktijd.

De kerntaken zijn
– groeps- en individueel pastoraat voor ouderen in een verzorgingshuis en in twee appartementencomplexen voor senioren
– het verzorgen van vieringen en bijeenkomsten (Kerst, Pasen, enz.) in het verzorgingshuis en het leiden van uitvaartdiensten
– bijwonen van de vergaderingen van het Ouderlingenberaad

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die
– levenservaring heeft
– open staat voor de verscheidenheid in geloofsbeleving van de gemeenteleden
– gemakkelijk is in de omgang met mensen
– zelfstandig kan werken, maar ook kan werken in teamverband
– op z’n minst de Friese taal kan verstaan
– het christelijke geloof belijdt en belijdend lid is van de PKN
– staat ingeschreven in het register van kerkelijk werkers van de PKN

Wij bieden
– een dienstverband van 8 uur per week
– een aanstelling voor 2 jaar, met intentie tot verlenging
– een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de regelingen voor de kerkelijk werker PKN
– ondersteuning vanuit het Ouderlingenberaad

 
Informatie en solliciteren
Voor nadere informatie over de inhoud van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met mevr. Anneke Adema, tel. nr. 06 508 688 90 of annekeadema@hotmail.com

Reageren op de vacature kan tot uiterlijk 7 april. Uw brief of mail kunt u richten aan  mevr. Anneke Adema, Túnkerij 58, 8501 TK Joure, annekeadema@hotmail.com