De kerkenraad heeft besloten dat het dienstverband van Pastor Anneke Adema verlengd wordt per 1 november 2016 voor 12 uur per week voor de tijd tot aan haar pensioen, is twee jaar. Het is fijn dat in het belang van de continuïteit in onze gemeente wij dit besluit hebben kunnen nemen.

Anneke Adema is verheugd dat zij op deze manier werkzaam kan blijven in onze gemeente.