Op de laatste zondag van oktober hebben we een zendings- en Bijbelzondag gevierd. O.a. met medewerking van diverse gemeenteleden en het Interkerkelijk Koor Langweer.